Vinice Vína Neil Ellis se liší od většiny jihoafrických výroben vín tím, že jsme se na místo na vlastnictví vinic, zaměřili na výrobu nejlepších možných vín a na zajišťování dodávek od nejlepších pěstitelů.

Tím, že jsme pochopili, že různým druhům hroznů prospívají různé druhy půd a klimatických podmínek, které se jen těžko hledají na jednom pozemku, bylo od počátku fungování naší společnosti naší filozofií najít ty oblasti, které plodí hrozny osobité kvality. Rozhodli jsme se proto v těchto oblastech pracovat s pěstiteli, kterým leží na mysli právě kvalita. V současnosti pocházejí naše hrozny z tří hlavních vinic: farma Oude Nektar v Joneshoek-Stellenbosch, Farma Contreberg v Groenekloof – Darling a farma Whitehall v Elgin.

Farma Oude Nektar, Jonkershoerk, Stellenbosch

Čtyřicet hektarů vína na Oude Nektar jsou hlavním zdrojem našich vín. Většina údolí Jonkershoerk je přírodní rezervace, známá svou typickou vegetací, turistickými stezkami a vodopády a zde sídlí i díky unikátnímu mikroklimatu několik privilegovaných farem. Vnitřní údolí je známé tím, že zde napadne za rok největší množství srážek v Jihoafrické republice. Na farmě Oude Nectar tak v běžném roce napadne 1200 mm ( ačkoliv posledních letech napadlo díky suchu pouhých 900mm). Půdy jsou většinou hluboké, červené jíly. V roce 1989 jsme zahájili kompletní program přesazování, který byl tento rok dokončen s konečným 3 hektarovým blokem Shiraz.

Farma Contreberg, Groenekloof, Darling

Díky uznání unikátní kvality hroznů z okrsku Groenekloof, vstoupila v roce 1996 vína Neil Ellis spolu s Alex Versveld na 12O hektarovou farmu Contreberg, která je zdrojem našeho Gronekloof Sauvignon Blanc. Gronekloof leží poblíž Darling na západním pobřeží , kde se vrcholky kopců tyčí do výšky 385 metrů nad mořem. Vinice se nacházení pouze 8 km od chladného Jižního Atlantiku charakteristického svými svěžími převážně jihozápadními větry. Půdy tvoří hluboký, červený rozložený granit a produkují temperamentní, komplexní Sauvignon Blanc. Pro tuto oblast je typické neměnné počasí.

Whitehall Farm, Elgin

Elgin je nejchladnější vinařskou oblastí na mysu a má unikátní klima a topografii, skládající se z náhorní plošiny obklopenou horkým pásmem ze všech stran. Tento region má podobné klima jako Burgundsko, jen trochu chladnější. Elgin vykazuje více rozdílů mezi ročníky než většina dalších Jihoafrických oblastí.