Beyerskloof

V roce 1988 jeden z nejlepších výrobců vín, Beyers Truter z Kanokop, vytvořil partnerství se čtyřmi vášnivými milovníky vína v Johannesburgu s jediným ideálěm v mysli: Vyrábět víno výjimečného charakteru.

Po tom, co prozkoumali Cape Winelands s cílem najít vhodnou lokaci, narazili na perfektně situovanou farmu v Koelenhof v oblasti Stellenbosch. Díky náhodě získali i vhodné jméno. Původní název farmy byl Nooitgedacht,které náleželo po pět generací rodině Beyers, než jej Andries Beyers v roce 1895 prodal. Beyers Truter je přímým potomkem Jana Beyerse,a tak i šestou generací, která obdělává tuto půdu.

Tento kus země může proto nest je jeden název - Beyerskloof

Dnes je podnik ve schopných rukou Beyers Tuter a Simonna Hallidaye z Raisin Social z Velké Británie.

Původní snaha Bayerse Trutera najít vhodnou zem byla zaměřena na jedinou věc: Najít co nejlepší půdy k pěstování vín se základem Cabernet Sauvignon. Mělké drsné půdy v Beyrskloof jsou velmi podobné těm v Bordeaux. Mělkost půd vedla k vysazení skoro 5000 vinných rév na hektar.Mám vysazených 20 000 rév Cabernet Sauvignon a 5000 rév Merlot. Jsou vysazeny od severu k jihu na systému laťkových mříží o pěti drátech.

Jedná se o tradiční systém pěstováni Cabernetu Sauvignon. To umožňuje, aby víno bylo vystaveno maximu slunečního svitu, což je důležité pro formování vyšších hodnot cukru, které dodávají Beyerskloof zralou, ovocnou kvalitu. Není zde žádné doplňující zavlažování, pokud není počasí před sklizní tak suché, že by množství podzemní vody nestačilo k optimální zralosti ovoce.

Neustálé hledání nadstandardní kvality hroznů vedlo v roce 1997 k získání další farmy položené 2 km od farmy původní. Tato farma ve Stellenbosch leží na Bottelary Road a je trefně nazývána vinice Beyerskloof a má 77 hektarů, z čehož je 50 hektarů osazených. NA 30 hektarech se rozkládá odrůda Pinotage, 15 hektarech Cabernet Sauvignon a na 10 hektarech Merlot. 5 hektarů zbývá na Cinsault.

Naše neustálá touha zůstat inovativní posiluje touha potěšit běžného zákazníka.